Om/About

Söderorts Institut För Andra Visioner (SIFAV) var en grupp, med bas i Stockholm, som med konstnärliga metoder undersökte staden och det gemensamma mellan 2012-2018. När SIFAV startades pågick en aggressiv privatiseringsvåg i bland annat söderort och för oss blev det viktigt att försöka hitta metoder och samarbeten för att förstå hur dessa förändringar i staden påverkar vad som är möjligt att säga, tänka och känna. Namnet var sprunget ur en reaktion mot officiella styrdokument och inhängnande visioner, men det är också ett försök att skapa andra rum och föreställningar. SIFAV arbetade bland annat med kollektivt skrivande, ready mades, radio, stadsvandringar och studiecirklar. En gång per år, mellan 2013-2016, gav vi även ut en gratistidning varav Stadsomvandlingsparlören fortfarande kan beställas eller hämtas på kulturhuset Cyklopens bibliotek i Högdalen. Gruppen bestod från 2012-2018 av Elof Hellström, Maryam Fanni och Klara Meijer, samt Sarah Degerhammar 2014-2016, men arbetade ofta i dialog och samarbete med andra.

______________________________________________________________________________________________________

Söderorts Institut För Andra Visioner, SIFAV, (The South Disctricts Institute for Other Visions) was an interdisciplinary group based in Stockholm, investigating the city [and the common/shared] through artistical methods. SIFAV was founded in 2012 and active to 2018. At that time of the formation of the collective massive privatizations were going on in not least the southern districts of Stockholm and we felt a need to find methods and collaborations in order to better understand how these changes determine what is possible to say, think and feel. Our group name comes from a reaction against official/authoritative steering documents and their restraining visions, at the same time it is an attempt to point towards other possible spaces and imaginations.

SIFAV worked with collective writing, radio, city walks, ready made, reading groups and much more. Between 2013–2016 we published an annual paper free of charge where Stadsomvandlingsparlören (The City Renewal Parleur) still is possible to order or pick up at Cyklopens library. The group consisted of Elof Hellström, Maryam Fanni, Sarah Degerhammar and Klara Meijer, but the group usually worked in dialogue and collaboration with others.