På gång

______________________________________________________________________________________________________

Prenumerera på SIFAVs nyhetsbrev!

______________________________________________________________________________________________________

2016.09.14 kl 17.30–1900
Stadsvandring: Hållbar stad – från Hökarängen till Hammarby sjöstad

Stadsvandring där vi tillsammans med forskaren Josefin Wangel tittar på två områden som skiljer sig mycket vad gäller planering och medelinkomst.

Vad är egentligen hållbar stadsutveckling, och vad är en hållbar stad? Hur står hållbarhet i relation till inkomst och delad stad? I denna vandring tittar vi på två områden som skiljer sig mycket vad gäller planering och medelinkomst. Vi utgår ifrån Hökarängen, där det fram tills nyligen pågått ett stadsutvecklingsprojekt som syftat till hållbarhet. Hur har denna satsning sett ut, vad har bostadsbolaget gjort för ingrepp och hur föreslås de boende ändra sina vanor?

Från Hökarängen får vi skjuts med RättBuss till Hammarby Sjöstad som är ett av de i Sverige mest välkända exemplen på hållbar stadsutveckling. Där fortsätter vandringen tillsammans med Josefin Wangel, forskare i hållbar utveckling och miljövetenskap på KTH som har tittat nära på just detta område.

Vandringen tar cirka två timmar, vi går ungefär 2 km. Inga trappor, inga branta backar. Bussen är inte tillgänglighetsanpassad, men det finns en rullstolsplats om det är ok att bli lyft.

Stadsvandringen kostar 50 kronor och vi samlas på Hökarängens torg.

Programmet görs i samarbete med ABF Stockholm och Stockholm stad.

______________________________________________________________________________________________________

2016.09.07 kl 17.30–19.00
Stadsvandring: Kampen om staden

Stadsvandring där vi tillsammans med nätverket Linje 19 och Högdalens vänner tittar på några av de senaste årens rumsliga konflikter.

Högdalen har som många andra delar i staden under de senaste åren drabbats av utförsäljningar. I namn av effektivitet och konkurrens har såväl centrum, skolbyggnader, simhall och bostäder privatiserats från att ha varit gemensamt ägda. Samtidigt så har denna omvandling av Högdalen ifrågasatts genom husockupationer, lokal organisering och skapande av kulturhus och andra gemensamma platser.

Hur har privatiseringarna klätts in, och vad har de lett till för konsekvenser? Hur har motståndet tagit sig uttryck i stadsrummet? Och kan vi tänka oss en stad där alla och inte fåtalet har makten att vara med och förändra? Genom en vandring runt om i Högdalen Centrum och ned och in till kulturhuset Cyklopen så synar vi dagens stadsomvandlingar och föreställer oss andra sätt att organisera en stad.

Vandringen är gratis och tar cirka en timme. Vi går ungefär 2 km, inga branta backar eller trappor.

Mötesplats: Utanför tunnelbanan Högdalen centrum.

Programmet görs i samarbete med ABF Stockholm och Stockholm stad.
______________________________________________________________________________________________________

2016.08.27 kl 13.00–15.00
Stadsvandring i Djursholm

Djursholm är på många sätt en avskuren plats, få har vägarna förbi och varken tunnelbanor eller pendeltåg leder dit.  I den här vandringen ändrar vi på det och tar oss en närmare titt på vad Mikael Holmqvist (professor i företagsekonomi) benämner som Sveriges ledarsamhälle.

Hur har en plats som grundades 1889 i direkt anslutning till den snabbt växande staden kunnat förbli mer eller mindre oförändrad? Varför är just också det oföränderliga något som dess invånare har värnat om? Och vad har beskrivits som de största hoten mot Djursholm av dess invånare?

Genom att besöka några av Djursholms viktigaste platser och byggnader synar vi under vandringen klassamhällets högsta och ofta osynliga skikt för att ta ett ordentligt grepp om den segregerade staden och vad som gjorts för att bevara den så.
Vandringen tar cirka en timme. Vi går ungefär 2 km, det kommer vara en del branta backar.

Stadsvandringen är gratis och vi samlas vid busshållplatsen Djursholm Centrum (buss 601/606 från Danderyds sjukhus).

Programmet görs i samarbete med ABF Stockholm och Stockholm stad.

______________________________________________________________________________________________________

2016
Den urbana fronten – som ljudfil!
Här kan ni lyssna på föreläsningen av Catharina Thörn som hölls på Cyklopen tidigare i år. Boken Den urbana fronten – en dokumentation av makten över staden, skriven tillsammans med Katarina Despotovic, är en granskning av stadsomvandlingen av Kvillebäcken i synnerhet, samt gentrifieringsprocesser i stort. Föreläsningen var ett samarrangemang mellan Sifav, Cyklopen och ABF.

______________________________________________________________________________________________________