Om/About

stads

(English below)

Söderorts Institut För Andra Visioner (SIFAV) var en grupp, med bas i Stockholm, som med konstnärliga metoder undersökte staden och det gemensamma mellan 2012-2018. När SIFAV startades pågick en aggressiv privatiseringsvåg i bland annat söderort och för oss blev det viktigt att försöka hitta metoder och samarbeten för att förstå hur dessa förändringar i staden påverkar vad som är möjligt att säga, tänka och känna. Namnet var sprunget ur en reaktion mot officiella styrdokument och inhängnande visioner, men det är också ett försök att skapa andra rum och föreställningar. SIFAV arbetade bland annat med kollektivt skrivande, ready mades, radio, stadsvandringar och studiecirklar. En gång per år, mellan 2013-2016, gav vi även ut en gratistidning varav Stadsomvandlingsparlören fortfarande kan beställas eller hämtas på kulturhuset Cyklopens bibliotek i Högdalen. Gruppen bestod från 2012-2018 av Elof Hellström, Maryam Fanni och Klara Meijer, samt Sarah Degerhammar 2014-2016, men arbetade ofta i dialog och samarbete med andra.

______________________________________________________________________________________________________

 

Söderorts Institut För Andra Visioner (SIFAV) är en grupp, med bas i Stockholm, som med konstnärliga metoder undersöker staden och det gemensamma. SIFAV startades hösten 2012. Då pågick en aggressiv privatiseringsvåg i bland annat söderort och för oss blev det viktigt att försöka hitta metoder och samarbeten för att förstå hur dessa förändringar i staden påverkar vad som är möjligt att säga, tänka och känna. Namnet är sprunget ur en reaktion mot officiella styrdokument och inhängnande visioner, men det är också ett försök att skapa andra rum och föreställninSIFAV har hittils arbetat med bland annat kollektivt skrivande, radio, stadsvandringar och studiecirklar. En gång per år, mellan 2013-2023, ger vi även ut en gratistidning. Gruppen består just nu av Elof Hellström, Maryam Fanni och Klara Meijer men vi arbetar oftast i dialog och samarbete med andra.

Metod – Den paranoida blicken:
I Virignia Woolfs A room of ones own snubblar huvudpersonen över skyltar som explicit visar att kvinnor inte är välkomna, endast män. Skyltarna lägger grunden för den undersökning som sedan tar vid och som är ett försök av att förstå vad som skrivits om kvinnor genom tiderna för att de ska ses som lägre stående varelser. Hon konstaterar att till grund för dessa skyltar ligger ett innerligt arbete, som sträcker sig långt bak i tiden, av att nedvärdera kvinnor. Mehrangiz Kar skriver i boken My Sister, Guard Your Veil; My Brother, Guard Your Eyes om hur flera kvinnor i Teheran 1979 står och skrattar åt att kjolarna på skyltdockorna blivit mycket längre än vad de var ett halv år tidigare. De skrattade utan att veta vad det pekade mot.

När vi i vår första tidning tittade på visuella tecken så som neonskyltar, 50-talsestetik, färgval, och ägarskyltar etc knyter vi alltså an till en lång tradition av just att börja i det visuella och söka bakåt. Vi frågar oss vad skyltarna visar, hur blev de möjliga och vad det är för politiska beslut, händelser och maktutövningar som gjort dem möjliga och vad kan vi därmed kan uttyda av framtiden. Att titta på synlighet kan på så sätt också bli ett försök att omförhandla och förstå sitt näromrområde genom att hitta och undersöka visuella detaljer. Eftersom det handlar om att samla bevismaterial till en känsla, kallar vi detta en paranoid teknik.

ENG

Söderorts Institut För Andra Visioner, SIFAV, (The South Disctricts Institute for Other Visions) was an interdisciplinary group based in Stockholm, investigating the city [and the common/shared] through artistical methods. SIFAV was founded in 2012 and active to 2018. At that time of the formation of the collective massive privatizations were going on in not least the southern districts of Stockholm and we felt a need to find methods and collaborations in order to better understand how these changes determine what is possible to say, think and feel. Our group name comes from a reaction against official/authoritative steering documents and their restraining visions, at the same time it is an attempt to point towards other possible spaces and imaginations.

SIFAV worked with collective writing, radio, city walks, ready made, reading groups and much more. Between 2013–2016 we published an annual paper free of charge where Stadsomvandlingsparlören (The City Renewal Parleur) still is possible to order or pick up at Cyklopens library. The group consisted of Elof Hellström, Maryam Fanni, Sarah Degerhammar and Klara Meijer, but the group usually worked in dialogue and collaboration with others.