Tidigare händelser

Ett urval av det SIFAV gjort under åren:

2018 & 2019

SIFAV medverkar med essän Att vända (ryggen) till om gentrifiering, närhet och paranoia i Bidrag til en nær bykritik (red: Bypolitisk Organisering), ordnar en workshopvecka på Ställbergs Gruva om relationen mellan stad och land och centrum-periferi samt ställer ut verket Handdukstorken och andra berättelser på Arkdes utställning Public Luxury. Intervju med två tredjedelar av SIFAV apropå utställningen finns här.

2017

2017.12. 06
Boende och skuldsättning – Om hållbar bostadspolitik utifrån Norra Djurgårdsstaden

Den framväxande stadsdelen Norra Djurgårdsstaden ska bli Sveriges nya “hållbara stadsdel”. På engelska har den fått heta Royal Seaport och är tänkt att fungera som internationellt skyltfönster för hållbarhet. Men hur hållbar är en plats som bygger på skuldsättning?

Hur blev det så att staden bygger utifrån förutsättningen att människor ska skuldsätta sig? Hurdan är stadens relation till banken – hur ser den ut, idag och historiskt? Samt, hur reglerar skuld våra beteenden? Gustav Ingman, doktorand I ekonomisk historia med bostadspolitik som ämne, och cirkelledare på ABF, hjälper oss med en historisering av skuldpolitiken.

Programmet samarrangerades mellan Söderorts Institut För Andra Visioner och Mossutställningar.

2017.07. 08
Residens, Ställbergs Gruva, Ställberg
Under en vecka undersökte vi frågor kring skuld, finansialisering och ekonomins språk på Ställbergs Gruva.

2017.06.09
Panelsamtal: Vad är gentrifiering? Hur går det att göra motstånd?

Panelsamtal på Cyklopen om ojämlik stadsomvandling, strategier för motstånd och rätten till staden

Deltagare: Margit Mayer (professor i Political Science vid Free Universität Berlin och forskar om social rörelser, protester och nyliberal urban utveckling), Tom Slater  (geograf vid Edingburgh University och har bland annat har skrivit mycket om territoriell stigmatisering och dess relation till gentrifiering) och Kirsteen Paton (sociolog vid Liverpool University och forskar om gentrifiering med särskilt fokus på arbetarklassen)

Moderator: Catharina Thörn (docent i kulturstudier vid Göteborgs Universitet)

Arrangörer: Söderorts Institut För Andra Visioner (SIFAV), CRUSH och Cyklopen

gentricyklopen

2017.06.09
Utställning: The Promise, Index, City
SIFAV medverkade med material ur publikationerna Vräk Veidekke, Stadsomvandlingsparlören och Allt privatiseras och säljs ut på Index utställning The Promise.

2016

2016.09.14 
Stadsvandring: Hållbar stad – från Hökarängen till Hammarby sjöstad

Stadsvandring där vi tillsammans med forskaren Josefin Wangel tittade på två områden som skiljer sig mycket vad gäller planering och medelinkomst. Vad är egentligen hållbar stadsutveckling, och vad är en hållbar stad? Hur står hållbarhet i relation till inkomst och delad stad? Vi utgick ifrån Hökarängen, där det fram tills nyligen pågått ett stadsutvecklingsprojekt som syftat till hållbarhet, och tog oss med med RättBuss till Hammarby Sjöstad som är ett av de i Sverige mest välkända exemplen på hållbar stadsutveckling.

Programmet gjordes i samarbete med ABF Stockholm och Stockholm stad.

img_3068

2016.09.07 
Stadsvandring: Kampen om staden

Stadsvandring där vi tillsammans med nätverket Linje 19 och Högdalens vänner tittade på några av de senaste årens rumsliga konflikter. Hur har privatiseringarna klätts in, och vad har de lett till för konsekvenser? Hur har motståndet tagit sig uttryck i stadsrummet? Och kan vi tänka oss en stad där alla och inte fåtalet har makten att vara med och förändra? Genom en vandring runt om i Högdalen Centrum och ned och in till kulturhuset Cyklopen så synade vi dagens stadsomvandlingar och föreställde oss andra sätt att organisera en stad.

Programmet gjordes i samarbete med ABF Stockholm och Stockholm stad.

hogdalen
2016.08.27
Stadsvandring i Djursholm
Djursholm är på många sätt en avskuren plats, få har vägarna förbi och varken tunnelbanor eller pendeltåg leder dit.  I den här vandringen ändrade vi på det och tog oss en närmare titt på vad Mikael Holmqvist (professor i företagsekonomi) benämner som Sveriges ledarsamhälle. Hur har en plats som grundades 1889 i direkt anslutning till den snabbt växande staden kunnat förbli mer eller mindre oförändrad? Varför är just också det oföränderliga något som dess invånare har värnat om? Och vad har beskrivits som de största hoten mot Djursholm av dess invånare?

Programmet gjordes i samarbete med ABF Stockholm och Stockholm stad.

skylt2

2016.06.05
Släppfest: Rätt att bo kvar – en handbok i organisering mot hyreshöjningar och gentrifiering, Cyklopen, Högdalen
SIFAV har medverkat i en anti-gentrifieringshandbok som riktar sig till hyresgäster i hela landet. Handboken består av handfasta tips och lokala exempel från Umeå, Uppsala, Göteborg och Stockholm. Boken släpptes på Koloni förlag, och finns också att ladda ned gratis här. Vi firade släppet en tidig kväll på Cyklopen med Bengt Löfgren och Malcolm Nobles film ”Våra hem, Deras hus”, Hyreskasernen och Vita björn-körens musikvideo till ”Rätt att bo kvar”, ett panelsamtal med Steven Cuzner (Linje 19), Ulrika Dahl (Linje 19), Malin Widehammar (Staden vi vill ha, redaktör för boken) och Dominika V. Polanska (forskare och aktiv i Högdalens vänner), läsningar av poeten Jenny Wrangborg och konstnären Astrid Filin och disco- och rockmusik av DJ Hyresstrejk.

SIFAV_Affisch_5juni

2016.04.26
Studiecirkel: Reklamfri stad, ABF Stockholm, City
Vad är reklam? Och varför är det viktigt att bekämpa den? Vi läser om reklamens historia, hur reklamytor ägs och förvaltas idag, och hur en kritik kan formuleras. Kan vi föreställa oss en värld utan reklam? Och hur kommer vi dit? Under fyra tisdagskvällar diskuterar vi dessa frågor utifrån utvalda texter och film.

2016.04.26
Reklamfri stad, ABF Stockholm
Alexander Berthelsen, författare och aktiv i bl.a. planka.nu och Buchts vänner, inledde studiecirkeln Reklamfri stad med en öppen föreläsning om reklam och reklamkritik.

2016.04.02 
Cut up — skapa andra rum med andra visioner, Textival, Frilagret, Göteborg.

Vi  deltog i litteraturfestivalen Textival med en cut-up-workshop där vi bjöd in festivaldeltagare att tillsammans klippa och klistra i mäklarannonser, styrdokument, visionsbroschyrer, marknadsföringsbilder och hemma hos-reportage. Genom handarbetet gavs en möjlighet att hitta nya ingångar till stadsförnyelsens visuella uttryck och den nyliberala och kapitalistiska stadsstyrning som ligger bakom.

2016.03.17
Den urbana fronten och gentrifieringens praktik, Cyklopen, Högdalen.
Catharina Thörn presenterade boken Den urbana fronten – en dokumentation av makten över staden (skriven tillsammans med Katarina Despotovic), och kopplade samman den med mer generella slutsatser om stadsomvandling och gentrifiering.

Här kan ni lyssna på föreläsningen.

2016.02.23
Studiecirkel: Show Me a Hero och Djursholm – Sveriges ledarsamhälle, ABF Stockholm, City.
Utifrån korsblickar på David Simons och William F Forzis miniserie Show Me a Hero (2014) och Mikael Holmqvists Djursholm – Sveriges ledarsamhälle (2014) så ville vi under sex träffar diskutera finanskapitalets relation till stadsbyggnad, platsers rytmer och tempon och vilka orsakerna är bakom segregation.

2016.02.21
Marathonvisning av Show Me a Hero, Cyklopen, Högdalen
Under en halv söndag i februari sågs vi på Cyklopen för att titta på tv-serien Show me a hero och äta soppa.

film

2016.01.28
Performance: Vräk Veidekke, Cyklopenbiblioteket, Högdalen
Till musik av Mira Eklund och Mårten Holmberg från bandet Spaltmeter läste vi tillsammans med carina gunnars delar ur väggtidningen Vräk Veidekke.

2016.01.16
Utställning: Kampen om Högdalen, Fria Konsthallen, Högdalen
Vi deltog bland annat med de collage som producerades under Cut up-dagen på Högdalens folkets hus under sommaren.  

2016.01.16
Släpp: Vräk Veidekke, Fria Teatern, Högdalen
SIFAVs publikation 2015 är en väggtidning, som tar avstamp i Högdalens skola, som under en sommarmånad 2015 var ockuperat i protest mot utförsäljning och planerad rivning till förmån för dyra nybyggda bostadsrätter. Publikationen beskriver, och ger verktyg till att benämna glappet mellan platsen [fotot] och fastighetsspekulationen och dess marknadsföring [orden]. Huvudaktören i detta sammanhang är bostadsbolaget Veidekke, som även visat sig vara en ivrig debattör kring hur den svenska bostadspolitiken ska se ut. Väggtidningen innehåller också collage som gjordes under en publik cut-up-workshop under ockupationen

2015

2015.12.12 
”Lyxrenoveringar”, den nya vräkningsformen? Ett kunskaputbyte om kampen mot hyresvärdar och bostadsbolag, ABF Stockholm, City.
Seminariet syftade till att ge en ökad medvetenhet kring processerna runt hyreshöjningar, “renovräkningar” och motorganisering, samt att stärka oss hyresgäster. Dagen inleddes med presentationer på temat med utgångspunkt i bland annat pennygången (Göteborg) och Valla torg (Stockholm), som följdes av ett panelsamtal med Ort till Ort, Barkassvägen (Lidingö) och Stenalägenheter i Sätra modererat av journalisten Moa Candil.

Här kan ni höra på samtalet

2015.12.02
LäsningSläppfest: Konsthall C 10 år – en ofullständig historia, Vävstolen, Hökarängen
Vi läste delar ur vår kollektivt skrivna text Hemsökelser. Medverkade gjorde även akcg, Sofie Tornhill, Mattias Wåg och Höktidsminnen.

2015.11.19
Stadsvandring,
 Högdalen C och Hökarängen C
En vandring tillsammans med masterstudenter från Umeå arkitekthögskola där vi diskuterade olika former av gentrifiering och stadsomvandling.

2015.10.21
Utställning, Festiwalla kulturfestival, Valla Torg

De collage som gjordes på Högdalens folkets hus ställdes ut på ockuperade Walla scen.

2015.09.18
Föreläsning, Oyster, Subtopia, Alby.
Oyster är ett öppet seminarium om främst landskapsarkitektur. Vi pratade om framgångssagor och vad dessa döljer, och tog bland annat upp medborgardialoger som spektakel och individualiserade lösningar på bostadsbrist.

2015.06.08
Cut up, Högdalens folkets hus, Högdalen

En eftermiddag där det klipptes och klistrades i bostadbolaget Veidekkes propaganda, skräpdrömmar och lobbying.

veidekke.png

2015.05.26
Föreläsning, Blå Stället, Angered.

Vi blev inbjudna av Residens Angered för att prata om städers visionsprogram och hur de påverkar kroppen, språket, tänkandet, drömmarna.

2015.03.09 
Stadsvandring – Högdalen C och Hökarängen C
Tillsammans med en grupp studenter från kursen Public Spheres på Konstfack promenerade vi i Högdalens och Hökarängens centrum och samtalade om ägandeförhållanden, förvaltningssätt, gentrifiering, privatisering och teckentydning.

2014

2014.12.17 
MIX-DOWN – avtackning av arbetslaget på Konsthall C 2013–2014
En kväll för att tacka arbetslaget för att de visat att konstens platser fortfarande kan vara betydelsefulla, att konstvärlden har möjlighet att solidarisera sig bortom sina närmsta och att konsten kan påminna oss om att andra världar är möjliga. Medverkande under kvällen var: SIFAV, Shabane Barot, Rikard Heberling, Johanna Gustavsson, Spaltmeter, Zafire Vrba, Mathias Wåg

sh

2014.12.17
Den nya urbana frontlinjen, Konsthall C, Hökarängen

Catharina Thörn, forskare vid Institutionen för Kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet och redaktör för boken Gentrifiering, pratade om skapandet av urbana frontlinjer och hur gentrifering både närs och förstärker en ojämlik resurs- och maktfördelning i staden.

2014.11.17
Kultur, konst, fan och hans moster – om stadsomvandling ovanifrån, allianser och samarbeten, Konsthall C, Hökarängen
Samma helg som projektet Creative Times landade i Stockholm så bjöd vi in till ett samtal för att förstå vad det kunde betyda och hur en kan förhålla sig till ett sådant ingrepp. Genom två exempel från Umeå och Belgrad så diskuterades och presenterades vad stadsomvandlingsprocesser ovanifrån samt vad tillfälliga projekt kan innebära för en stad och dess redan existerande gemenskaper. Medverkade gjorde konstnärsduon akcg, skribenten Erik Persson och det belgradsbaserade kollektivet Minstry of Space.

2014.10.10
Släpp av Stadsomvandlingsparlören, Konsthall C, Hökarängen

pe

2014.05.09–2014.05.11  
Gemenskaper i konversation – Konsthall C
Tillsammans med Sørfinnset skole/the nord land, Atiz Resistans, Trampolinhuset, Kuratorisk Aktion, Ensayos, Sunshine Socialist Cinema och Mustarinda medverkade vi på seminarieserien och utställningen Gemenskaper i Konversation på Konsthall C. Våra spår i rummet blev framsidan från första tidningen och det minibibliotek vi skapade i samband med den.

2014.04.29
Stadsvandring i Hökarängen på Vad gör en konsthall – del 3, Syskonsthallarna, Konsthall C

Vi tog en promenad längst Sveriges första centrumgågata för att prata om skyltsystem, nostalgi och drömmar om enhetlighet.

2014.04.25
B som i berättelser, Konsthall C, Hökarängen
Som en del av Aftonskolan KC och framtagandet av material till Stadsomvandlingsparlören ordandes en programkväll där forskaren Dalia Mukhtar-Landgren bjöds in för att prata utifrån rubriken”B som i Berättelser – hur diskursen kring ‘problemstaden’ både reflekterar och reproducerar befintliga ojämlikheter”.  Vin och soppa fanns till självkostnadspris.

dalia

2014.04.10
Mäklarspråket del 2, Konsthall C, Hökarängen

Vi tittade på de bilder som klär in försäljningar av platser och lägenheter. Genom att tillsammans klippa och klistra skapas en möjlighet att under opretantiösa former prata om finanskapital, gentrifiering och vad bilder möjliggör och täcker över.

cut

2014.04.09
Mäklarspråket del 1, Cyklopen, Högdalen

Vi tittade på de ord som klär in försäljningar av platser och lägenheter. Genom att tillsammans klippa och klistra skapas en möjlighet att under opretantiösa former prata om finanskapital, gentrifiering och vad bilder möjliggör och täcker över.

fasad

2014.03.05
Föreläsning, Konst i offentligheten, Konstfack.
En ytterst regisserad föreläsning utifrån den tidigare undersökningen ”Boendemonologen – demokrati, hur funkar det?”

2013

2013.12.14
Workshop, Bländad – en kritisk kurs i vithetsnormer, ABF

Som en del av Bländads program höll vi en workshop i hur det går att avtäcka och omkoda det språk som ska sälja platserna vi bor på.

2013.11.23
”Culture washing/Konsten som råvara”, Socialistiskt forum

Tillsammans med arbetslaget på Konsthall C var vi med och arrangerade en programpunkt på socialistiskt forum på ABF-huset, ett samtal om konst i relation till fastighets- och markspekulation.

2013.10.20
Utställning, FAGS, Konsthall C
Installation, samtal och performance i samarbete med TIR.

2013.05.08
Tidningssläpp med uppläsningar och torgmöte, Hökarängen Centrum

När vi släppte tidningen “Allt privatiseras och säljs ut, vad blir kvar av våra känslor hem och kroppar, vi görs till varumärken och våra röster ges inte plats, många historier blir aldrig löpsedel” i Hökarängen centrum gjorde vi det med läsningar, gatupratare och snäckmusik.

allt-blir-2

2013.05.07
Utställning på Centrifug, Konsthall C, Hökarängen

Vi visade de kartläggningar som legat till grund för tidningen och gjorde ett bibliotek med texter som varit viktiga för oss under våren. Dessutom visade vi det material som inte kom med i tidningen.

sifav rum 4

2013.04.08
Cut up-workshop, Vävstolen, Hökarängen

Vi arrangerade en kväll där man kunde klippa och klistra i Vision 2030 och andra styrdokument på Hyresgästföreningens lokal Vävstolen. Förhoppningen var att skapa en syjunta i text för att kunna hitta in- och utgångar i ett språk som lätt känns svåråtkomligt.

CUT UP blogg

2013.03.13
Filmvisning: Blade Runner, Linje 19-lokalen, Hagsätra

Som ett sätt att förstå – och prata om – Ikanos övertagande av allmännyttan i Hagsätra visade vi Ridley Scotts Blade Runner och diskuterade (ny)liberal stadsutveckling.

bladerunner-inbjudan